Bitka kod Lepanta – slika Andree Vicentina

Stilsko razdoblje: renesansa

Stoljeće: 17. A.D.


Slika je naručena kako bi krasila oltar Gospe od Ružarija u katedrali. Prikazuje Bogorodicu od ružarija sa sv. Dominikom, papom Piom V. i ciparskom kraljicom. Ovo je slika relativno malenih dimenzija, a prikazuje pobjedu kršćanskog svijeta u pomorskoj bitci kod Lepanta 1571. godine. Poznato je da su i Krčani sudjelovali u Lepantskoj bitci. Krčka galija zvala se „Uskrsli Krist“, pod zapovjedništvom Ljudevita Cicuta čiji se grob danas nalazi u katedrali. O strahotnim uvjetima u kojima se Krk u tom razdoblju nalazio izvješćuje i krčki biskup Petar Bembo, kada se u pismu papinom nunciju žali da na otoku nema radne snage i da je većina ljudi ili na galiji ili već mrtva.
Autor ove slike je venecijanski majstor Andrea Vicentino, a datiramo je oko 1600. godine. Vicentino jedan je od predstavnika venecijanskog settemanierističkog slikarstva, začetog među nasljednicima velikih venecijanskih renesansnih umjetnika Tiziana, Tintoretta i Veronesea.
Iako se ovo platno ne ubraja u najbolja Vicentinova slikarska ostvarenja i postoji velika mogućnost da je to samo bozetto (predložak) za veću palu takve tematike i koncepta, ono je pravi primjer utjecaja venecijanske kulture i umjetnosti na političko-kulturna kretanja u ovim krajevima. Pala se danas nalazi unutar fundusa muzeja crkve sv. Kvirina.

Bibliografija:

  • Aničić, Ema, Djela Andree Vicentina i Nicole Grassija u katedralama u Krku i Osoru -mogućnost povezanih narudžbi, Novi Kamov 4, Kika-graf, Zagreb, 2010.
  • Bolonić, Mihovil, Žic-Rokov, Ivan, Otok Krk kroz vjekove, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1977.
  • Fučić, Branko, Apsyrtides,  Narodno sveučilište, Mali Lošinj, 1990.
  • Gamulin, Grgo, Opere in edite del rinascimento, Arte Veneta XXVII, Alfieri, 1973.
  • Pastirski pohodi XXIV (1532. – 1650. godine)
  • Visitationes (1659. – 1664. godine)
  • Žic, Igor, Crkveno slikarstvo na otoku Krku, Rijeka, 2006.
Vremeplov