Kontakt

Impressum

Nositelj projekta: Centar za industrijsku baštinu, Sveučilište u Rijeci
Tekstovi: Ema Aničić, Matija Makarun, Ivan Braut, Mia Rizner, Ema Čišić, Damir Sabalić
Lektura i prijevod: Jana Kegalj, Luka Aničić
Fotografije: Željko Maletić
Programiranje aplikacije: Hrvoje Hudoletnjak
Dizajn: Ljiljana Brusić
Vizualni identitet: Filip Badurina
Implementacija dizajna: Ivana Đukić
Asistenti na projektu: Ivana Golob, Kristina Pandža
Suradnici: TZ Grada Krka, Konzervatorski odjel Rijeka