Sv. Petar kraj Plodina

Stilsko razdoblje:

Stoljeće: 6. A.D.


Crkva sv. Petra jedna je u nizu crkava grada Krka koja podliježe zaboravu. Ostao je sačuvan toponim. Postoji i pokoji magloviti usmeni podatak starijih Krčana, redovito kontradiktoran glede smještaja same crkve. Crkva je bila smještena na periferiji grada Krka uz cestu koja vodi prema Vrhu.
Prvi spomen crkve potječe iz dokumenta datiranog 1338. godine, dakle znamo da ona tada postoji, ali vrijeme gradnje ne znamo.  Zadnji trag postojanja crkve sačuvan je u izvodu katastra iz 1821. gdje uz cestu koja vodi iz Krka za Vrh postoji ucrtana crkva.
Arheološkim istraživanjem na tom području nađen je zid zidan od poluobrađenog kamenja, pravilno orijentiran u smjeru jug-sjever koji se nakon dva metara lomi prema istoku. Podno zida, s njegove istočne strane, nađen je obzidani grob s ukopana četiri pokojnika. S vanjske strane zida također je nađen ukop dvoje pokojnika u običnu grobnu raku. Iako se u početku smatralo da se radi o ostatcima crkve sv. Petra, zaključilo se da se radi o starijem objektu.
Jedna od teorija vezana je uz identifikaciju zidovlja kao ostataka pročelja starije crkve. Pojava grobova ukazuje na postojanje narteksa, crkvenog predvorja u kojem pokapanje nije rijetka pojava. Način zidanja upućuje na razdoblje kasne antike.
Nađeno zidovlje premješteno je sa svoje originalne pozicije na travnjak uz cestu i prezentirano.

Bibliografija:

  • Bolonić, Mihovil, Žic-Rokov, Ivan, Otok Krk kroz vjekove, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1977.
  • Makarun, Matija, Izvještaj s arheoloških istraživanja na lokalitetu sv. Petar, 2013.
Vremeplov