Natpis o sv. Duhu

Stilsko razdoblje: gotika

Stoljeće: 14. A.D.


Fragmenti dekorativne arhitektonske plastike ugrađeni su kao spolij (uzidani ostatak ranijeg objekta) na začelje sakristije krčke katedrale. Izvorno su se nalazili na kapeli sv. Duha, a rad su jednog od putujućih jadranskih majstora-klesara. Obzirom na stilske odrednice datiramo ih u kasni srednji vijek ili eventualno ranu renesansu. 
Crkva sv. Duha nije ostala sačuvana, ali pouzdano znamo da se nalazila na mjestu današnje sakristije krčke katedrale. Malu kapelu dao je sazidati neki Leonardo 1333. godine, kako bi u njoj, kada dođe vrijeme, bio pokopan zajedno sa svojom suprugom Bogdanom. Natpis se danas nalazi uzidan u začeljni zid katedrale sjeverno od apside.
Od spomenutih kapela, do danas je sačuvan jedino fragment dekorativne arhitektonske plastike (natpis). Iako govorimo o spoliju umetnutom u sakristiju katedrale, zanimljivo je što se ona i dalje nalazi na mjestu nekadašnje kapele sv. Duha.

Bibliografija:

  • Bolonić, Mihovil, Žic-Rokov, Ivan, Otok Krk kroz vjekove, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1977., str. 283.
  • Bradanović, Marijan, Prvi krčki renesansni klesari, Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2008., str. 167.
Vremeplov