Ulomak rimskog nadgrobnog spomenika

Stilsko razdoblje: antika

Stoljeće: 1. A.D.


Rimske nadgrobna ploča (stela) uzidana je kao spolija na šesterokutnu kulu krčkih bedema, smještenu nedaleko od Malih vrata na rivi. Stela se nalazi na visini od 5,5 m, visoka je 80 cm i široka 75 cm. Napravljena je od mekanoga poroznog vapnenca. Sastoji se od edikule u kojoj su isklesane glave pokojnika, muškarca i žene. Taj središnji pravokutni prostor uokviren je dvama okomitim pilastrima korintskog završetka. Zatim slijedi izduženi pravokutni friz u kojem su naknadno napisani podatci o gradnji kule s početka 15. stoljeća. Iznad natpisa nalazi se zabat s grbom u sredini. Pretpostavljamo da je i grb naknadno isklesan poviše nekog plitkog reljefa koji se nalazio na tom mjestu. Valja naglasiti da su lica pokojnika najlošije očuvana, osobito ženski lik. Na temelju komparativno-stilske analize, posebice fizionomije portreta, struka ovaj nadgrobni spomenik datira u 1. stoljeće nakon Krista, točnije oko 40. godine. 
Ovakav tip rimske stele pripada arhitektonskoj grupi nadgrobnih spomenika koju karakteriziraju ovi osnovni elementi: zabat, edikula s portretima i natpisno polje. 
Iako se radi o spoliji uzidanoj u novije zdanje, ova stela je vrlo lijepi primjer rimske sepulkralne umjetnosti na ovim prostorima. Predstavlja primjerak nadgrobnog spomenika koji se razvio na području gornje Italije i vrlo brzo proširio na istočnu jadransku obalu.

Bibliografija:

  • Bolonić, Mihovil, Žic-Rokov, Ivan, Otok Krk kroz vjekove, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1977.
  • Kolega, Marija, Dvije rimske stele arhitektonskog tipa s otoka Krka, Arheološka istraživanja na otocima Krku, Rabu i Pagu i u Hrvatskom primorju, Hrvatsko arheološko društvo, Vol 13, Zagreb, 1989.
Vremeplov