Zvonik

Stilsko razdoblje: renesansa

Stoljeće: 16. A.D.


Zvonik krčke katedrale nalazi se na sjevernom pročelju sv. Kvirina. Mjesto njegove izgradnje  odredio je mletački providur Vinciguerra 1489. godine, a gradnja je dovršena 1515. godine. U zvonik je 1714. udario grom nakon čega se raspuknula i pala glavna zaglavna kamena piramida. Šezdesetih godina 18. stoljeća napravljena je temeljita restauracija prema nacrtima mletačkog arhitekta Petra Checchia. Tada je na zvonik postavljen drveni anđeo obložen bakrenim limom izrađen u Mlecima. Iako je zvonik napravljen naknadno, predstavlja prepoznatljiv dio krčkog katedralnog kompleksa i gradske vizure. Kroz svoju povijest nekoliko je puta restauriran. Od godine 1973. na vrhu zvonika nalazi plastični anđeo napravljen prema kalupu već dotrajaloga starog anđela.

Bibliografija:

  • Bolonić, Mihovil, Žic-Rokov, Ivan, Otok Krk kroz vjekove, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1977.
Vremeplov