Vela placa

Stilsko razdoblje: renesansa

Stoljeće: 16. A.D.


Vela placa ili Platea magna, kako se spominje u izvorima, predstavlja glavni krčki trg. Trg se prvi puta spominje još 1263. godine. U srednjem je vijeku Vela placa bila centar upravnog života grada. Tu su bile gradska vijećnica i dvije gradske lože.
Odredbama providura Vinciguerre iz 1489. godine, izvršeni su radovi na zapadnom potezu zidina i podignuta je velika četvrtasta kula – Torrion, s južnim ulazom iz luke i prolazom prema gradskom trgu – Piazzi. U njoj se nalazila gradska vijećnica i sudnica (Camera de Pegni). Ispred sudnice nalazila se gradska loža. U izvorima se često spominje sudački stol koji se nalazio u loži. Osim suđenja, tu su se objavljivale naredbe, sklapali ugovori i drugi poslovi. U doba renesanse ovdje se odvijala i trgovačka aktivnost.
Vinciguerra je odredio i gradnju općinske cisterne s kamenim ogradnim zidom na Trg. Dugo se vremena smatralo da se upravo na ovom mjestu treba tražiti antički Forum na temelju kontinuiteta. Ova je teorija opovrgnuta novijim arheološkim istraživanjima kojima se ustanovilo postojanje antičkog bedema u smjeru sjever-jug, a koji uvelike smanjuje današnje gabarite Trga nedovoljne za postojanje antičkog foruma. Istim se istraživanjima na Trgu, osim antičkih bedema, naišlo na crkvu svetog Stjepana koja moguće datira još iz predromaničkog razdoblja. Crkva sv. Stjepana srušena je nakon Vinciguerrine regulacije Trga krajem 15. stoljeća.

Bibliografija:

  • Bolonić, Mihovil, Žic-Rokov, Ivan, Otok Krk kroz vjekove, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1977.

 

Vremeplov